Blog

05. 11. 2015.

Povratak u Prolog

Danas je “in” multiparadigmatsko programiranje, tj. istovremeno korištenje više programskih jezika, koji pripadaju različitim paradigmama (objektnoj, funkcijskoj, logičkoj…), ili korištenje programskih jezika koji pokrivaju više paradigmi.
No, i logička paradigma je (ponovno) sve zanimljivija.

02. 11. 2015.

Transakcije i Oracle ADF

Ispravno rukovanje transakcijama u bazama podataka vrlo je bitno za poslovne aplikacije. Nažalost, greške u rukovanju transakcijama obično se kod testiranja teže uoče, jer često ovise o spletu događaja, broju korisnika koji istovremeno rade i sl. Najčešće se puno lakše uoče npr. greške u korisničkom sučelju.

01. 12. 2013.

Što poslije Pascala? Pa… Scala!

Sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog stoljeća, za obučavanje osnova programiranja najčešće se koristio programski jezik Pascal. Pascal nije bio samo “akademski” jezik, u njemu se pisao čak i sistemski softver (pa i cijeli operacijski sustavi). No, programski jezik C (koji je Pascalov “vršnjak”) pomalo je istisnuo Pascal iz oba područja (ne u potpunosti). Za obučavanje osnova programiranja, najčešće se koristi C/C++, a nešto manje Java.

05. 11. 2013.

Transakcije i Oracle – baza, Forms, ADF

Ispravno rukovanje transakcijama u bazama podataka vrlo je bitno za poslovne aplikacije. U radu su prikazane različite teme vezane za upravljanje transakcijama…