Blog

20. 03. 2018.

Primjena statistike u bazi

Oracle sustav za upravljanje bazama podataka (SUBP) ima vrlo napredne mogućnosti za statističku obradu podataka u samoj BP.

06. 03. 2018.

GDPR i baze podataka

Kod primjene GPDR uredbe, baze podataka (BP) imaju vrlo veliku važnost, jer se u njima nalazi velika količina podataka, od kojih su neki obuhvaćeni tom uredbom.

12. 07. 2017.

Java JDBC CachedRowSet

Java Database Connectivity (JDBC) je aplikacijsko programsko sučelje (API) za programski jezik Java, koje definira kako klijent može koristiti bazu podataka.

11. 07. 2017.

Java paralelizacija II – Streams

U radu se daje kratki uvod u default metode u Java sučeljima, lambda izraze i Streams API te prikazuje rješenje za paralelizaciju, koje koristi Streams API.

05. 11. 2015.

Povratak u Prolog

Danas je “in” multiparadigmatsko programiranje, tj. istovremeno korištenje više programskih jezika, koji pripadaju različitim paradigmama (objektnoj, funkcijskoj, logičkoj…), ili korištenje programskih jezika koji pokrivaju više paradigmi.
No, i logička paradigma je (ponovno) sve zanimljivija.

02. 11. 2015.

Transakcije i Oracle ADF

Ispravno rukovanje transakcijama u bazama podataka vrlo je bitno za poslovne aplikacije. Nažalost, greške u rukovanju transakcijama obično se kod testiranja teže uoče, jer često ovise o spletu događaja, broju korisnika koji istovremeno rade i sl. Najčešće se puno lakše uoče npr. greške u korisničkom sučelju.