Povratak u Prolog – verzija 2

Rad opisuje vezu između matematičke logike i jezika Prolog te sadrži primjere navedenog programa.

SAŽETAK

Logički jezik Prolog (PROgrammming in LOGic), jedan je od starijih jezika koji se koriste na području umjetne inteligencije, temelj kojeg je logika prvog reda (first-order logic), iako podržava i neke predikate drugog reda (npr. setof i bugof).

U nastavku su razrađene teme matematičke logike, odnosa matematičke logike i jezika Prolog, način rada Prolog programa, kao i primjeri deriviranja.