Java JDBC CachedRowSet

Java Database Connectivity (JDBC) je aplikacijsko programsko sučelje (API) za programski jezik Java, koje definira kako klijent može koristiti bazu podataka.

SAŽETAK

Sun Microsystems je izbacio JDBC kao dio Java Development Kit (JDK) 1.1 19.02.1997. Od tada, JDBC je dio Java platforme, Standard Edition (Java SE, sada u vlasništvu Oracle korporacije).

Skup redaka koje klijent dobije nakon izvršenja SQL SELECT naredbe u bazi, poznat je kao result set (sučelje ResultSet). Result set se može i mijenjati na klijentu. RowSet sučelje nasljeđuje ResultSet sučelje.
Dok ResultSet nije serijabilan, RowSet je serijabilan, pa se može slati preko mreže ili snimiti na disk za kasniju upotrebu. ResultSet mora uvijek biti spojen na bazu podataka. RowSet ne mora cijelo vrijeme biti spojen na izvor podataka. On može biti spojen na bazu podataka samo dok je to potrebno, npr. dok se čitaju podaci s baze, ili se ažuriraju podaci na bazi. Ta dva svojstva čine RowSet vrlo korisnim za korištenje kod web ili mobilnih klijenata.