Primjena statistike u bazi

Oracle sustav za upravljanje bazama podataka (SUBP) ima vrlo napredne mogućnosti za statističku obradu podataka u samoj BP.

SAŽETAK

Oracle sustav za upravljanje bazama podataka (SUBP) ima vrlo napredne mogućnosti za statističku obradu podataka u samoj BP.
To znači da se podaci ne moraju ekstrahirati iz BP u neki (drugi) statistički alat, npr. alat koji radi sa R jezikom, pa onda tako obrađeni vraćati u BP, nego se podaci obrađuju direktno u BP, čime se višekratno ubrzava proces obrade.
Neke od tih mogućnosti, kao što je npr. rad sa R jezikom direktno u BP, postoje samo u skupljim edicijama Oracle baze, tj. u Enterprise ediciji (EE), ili u EE nadograđenoj s dodatnim opcijama (koje se posebno plaćaju nad EE).
No postoje i moćne statističke SQL funkcije koje se mogu koristiti u svakoj ediciji Oracle baze, što znači i u Standard ediciji, pa i u besplatnoj XE ediciji.