Usluge

ICT konzalting

Pružamo usluge konzaltinga na području informacijskih i komunikacijskih tehnologija.

Projektiranje ICT sustava

Projektiramo informacijske i komunikacijske sustave u skladu sa najnovijim tehnološkim dostignućima i trendovima.

Izrada softvera

Izrađujemo poslovna i druga aplikativna softverska rješenja za šire tržište ili specifično prema potrebama i željama kupaca.

Sistem integracija

Pružamo usluge sistem integracije gdje uz svoje proizvode i usluge integriramo rješenja drugih proizvođača u cilju implementacije cjelovitih i sveobuhvatnih ICT rješenja.

Obuke i konzultacije za rad sa MISH softverom

Obučavamo korisnike i pružamo kvalitetne konzultacije za rad sa MISH softverom.