Java paralelizacija II – Streams

U radu se daje kratki uvod u default metode u Java sučeljima, lambda izraze i Streams API te prikazuje rješenje za paralelizaciju, koje koristi Streams API.

SAŽETAK

Višestruko nasljeđivanje klasa je dosta dugo vremena neopravdano držano kao kompleksno i nepotrebno. Vjerojatno je jedan od glavnih razloga taj što je višestruko nasljeđivanje u jeziku C++ relativno loše riješeno. Na temelju takvih loših iskustava, dizajneri jezika Java (a poslije i C#) odlučili su da ne podrže višestruko nasljeđivanje klasa.
U Javi 8 krenulo se u pravcu uvođenja višestrukog nasljeđivanja klasa, koristeći default metode u Java sučeljima.

Rad je nastao kao nastavak prvog dijela teme “Java paralelizacija”.