MISH poslovni ERP sustav

MISH je program informatizacije procesa i aktivnosti u funkcijama proizvodnje, pružanja usluga, marketinga i upravljanja turističkim poduzećima.

MISH – Modularni Informacijski Sustav Hotelijerstva i ugostiteljstva, naš najznačajniji proizvod je softverski paket za cjelovito poslovanje hotelskih i ugostiteljskih poduzeća, koji spada u takozvana ERP (Enterprise Resource Planning) rješenja.

MISH programski moduli se koriste u više od 280 različitih smještajnih objekata (hotela, hostela, turistička naselja, kampova, lječilišta…) te nizu restorana i barova, u preko 100 hotelsko-ugostiteljskih tvrtki diljem Hrvatske.

MISH je baziran na Oracle i Windows tehnologiji i sastoji se od niza programskih modula koji mogu funkcionirati potpuno neovisno jedan od drugoga ili biti integrirani u jedinstveni informacijski sustav poduzeća (ERP).

misH_moduli

MISH je program informatizacije procesa i aktivnosti u funkcijama proizvodnje, pružanja usluga, marketinga i upravljanja turističkim poduzećima. Pokrenut je 1986. godine za potrebe turističke privrede Istre s osnovnim ciljem da se prava informacija dostavi na pravo mjesto, u pravo vrijeme i uz minimalne troškove, čime bi se povećala efikasnost i točnost obavljanja operativnih poslova te omogućila podrška menadžerima u planiranju, kontroli, upravljanju i odlučivanju (MIS i DSS).

MISH je u novije vrijeme dostupan i na VIRGA Cloud infrastrukturi pod nazivom VIRGA MISH.
VIRGA MISH Hospitality olakšava upravljanje brojnih odjela turističkih objekata, počevši od prodaje i recepcije, mjenjačnica, sporta, wellness-a, ugostiteljstva pa sve do upravljanja financijama, kadrovske evidencija i kontrolinga, a budući da se radi o Cloud rješenju, omogućeno je pristupanje aplikacijama u svakome trenutku i s bilo koje lokacije.

Naša rješenja su u brojnim poduzećima doprinijela značajnom povećanju efikasnosti i produktivnosti poslovanja, omogućila kvalitetnije praćenje i kontrolu procesa i rada, dovela do značajnih ušteda u poslovanju i otvorila nove mogućnosti zarade.

Sveobuhvatnost

MISH obuhvaća sve poslovne procese i odjele u turističkim poduzećima počevši od marketinga i prodaje turističkih kapaciteta, preko recepcijskog i mjenjačkog poslovanja, zatim materijalnog i financijskog praćenja nabave, obrade, skladištenja i prodaje hrane i pića u restoranima i barovima do tzv. zajedničkih službi kao što su knjigovodstvo, kadrovska evidencija, obračun plaća te uprava i kontrola.

sveobuhvatnost Modularnost

Cijeli sustav je izveden modularno. Svaki modul, kojeg čine skup programskih rješenja (software), strojna i komunikacijska oprema (hardware) te odgovarajući kadrovski i organizacijski zahtjevi, pokriva određeni segment poslovanja poduzeća i može funkcionirati neovisno od ostalih modula. Slažući module u skladu sa željama, potrebama i mogućnostima krajnjeg korisnika, gradi se jedinstveni informacijski sustav poduzeća.

modularnost Kvaliteta i pouzdanost

Zahvaljujući tim karakteristikama stalno raste broj korisnika MISH sustava koji danas broji preko 200 smještajnih objekata u 70-tak turističkih poduzeća Hrvatske.

otvorenost Otvorenost

Otvorenost sustava po pitanju izbora strojne, komunikacijske i programske opreme omogućava izbor opreme raznih proizvođača, zavisno od cijene i željene kvalitete.  Moguć je izbor između različitih operacijskih sustava. Sama aplikacijska rješenja mogu paralelno egzistirati i razmjenjivati podatke sa rješenjima nekih drugih proizvođača.

prilagodljivost Prilagodljivost

Putem parametrizacije određenih elemenata sustava, omogućava se prilagođavanje MISH raznim vrstama, kategorijama i veličinama poduzeća i načinima organizacije poslovanja u njima (otvorenost sa stanovišta organizacijskih rješenja).

podrska Podrška

Zahvaljujući internetskom pristupu, preko vlastitih djelatnika ili poslovnih partnera, korisnicima se kontinuirano pruža kvalitetna i kompletna podrška u radu na MISH sustavu.

razvoj Razvoj

MISH se permanentno usavršava i nadopunjuje te prati sve organizacijske, tehnološke i zakonske promjene koje na njega imaju utjecaja. U razvoju, osim vlastitih, sudjeluju i vanjski stručnjaci te sami korisnici (rukovoditelji, tehnolozi i operateri), čime se u jednom timskom i interdisciplinarnom radu ostvaruju vrhunski rezultati.

standardi Standardi

Sustav je usklađen sa brojnim zahtjevima i standardima s područja turizma počevši od onih svjetskih (Uniform System of Accounting for Hotels, ISO i sl.), preko Hrvatskih (definiranih kroz razne zakone, uredbe, preporuke i druge akte) do MISH standarda proizašlih iz dugogodišnjeg iskustva u radu s preko 280 smještajnih objekata širom Hrvatske.