HrOUG

16. 10. 2023.

JavaCro & HrOUG 2023

Stiže tjedan odličnih konferencija koje će okupiti brojne Java i Oracle ljubitelje i stručnjake iz cijelog svijeta…

23. 02. 2023.

Kako dibagirati Forms programe

Tema rada je dibagiranje Forms programa s autorovom usporedbom korištenja različitih verzija Forms dibagera.

22. 02. 2023.

JDBC i Oracle baza

Iako Java developeri često koriste Object-Relational Mapping alate (npr. Hibernate) za rad s bazom podataka, korisno je poznavati “najniži pristup”, tj. JDBC.

03. 10. 2022.

HrOUG Autumn 2022

Jesensko izdanje HrOUG konferencije održava se od 11. do 14. listopada.

24. 01. 2022.

ARM arhitektura i Oracle

Procesori ARM ISA arhitekture ne koriste se više “samo” za mobitele i tablete, nego i za serverska računala (pa i superračunala), te laptop/desktop računala.
I Apple je kod Macintosh računala prešao sa Intel arhitekture na ARM arhitekturu.

19. 10. 2021.

Jedu li krave travu?

Tema je kovarijanca ne-generičkih parametara u jezicima PL/SQL, C++, Eiffel, Java, Scala, Kotlin (osim PL/SQL-a, redoslijed ostalih jezika je redoslijed njihovog pojavljivanja).

08. 10. 2021.

HrOUG 2021

25-ta jubilarna HrOUG konferencija, održava se od 12. do 16. listopada.

30. 10. 2019.

Funkcijska paradigma i baze podataka

Rad sadrži osvrt na funkcijsko i logičko programiranje, te kako bi se neke ideje iz funkcijskog programiranja mogle primijeniti na programiranje baza podataka.

30. 09. 2019.

HROUG 2019

Od 15. do 18. listopada održava se 24. HrOUG konferencija u organizaciji Hrvatske udruge Oracle korisnika.