Blog

08. 09. 2023.

Java i Prolog: Ima neka (polu)tajna veza

Rad ukratko opisuje osnove matematičke logike, logičko programiranje, jezik Prolog te Prolog kod iz knjige “The Java Virtual Machine Specification”.

06. 09. 2023.

Prolog i “klasična” umjetna inteligencija

U radu je ukratko prikazan programski jezik Prolog i njegovi temelji u logičkom programiranju i matematičkoj logici. Prolog se, uz Lisp, značajno koristio u simboličkoj UI, a i danas je među deset najčešće korištenih jezika za UI općenito.

23. 02. 2023.

Kako dibagirati Forms programe

Tema rada je dibagiranje Forms programa s autorovom usporedbom korištenja različitih verzija Forms dibagera.

23. 02. 2023.

Mrav i med na prizmi i valjku – verzija 2

Nakon zanimljivog koncepta matematičke igre u kojoj je potrebno utvrditi: “Koji je najkraći put između mrava i kapljice meda?”, autor nailazi na još matematičkih tajni…

22. 02. 2023.

JDBC i Oracle baza

Iako Java developeri često koriste Object-Relational Mapping alate (npr. Hibernate) za rad s bazom podataka, korisno je poznavati “najniži pristup”, tj. JDBC.

27. 06. 2022.

Kovarijanca i sedam OOPL-a

Tema rada je kovarijanca ne-generičkih parametara u sedam OOP jezika: C++, Eiffel, Java, C#, Scala, Kotlin, Swift (redoslijed je od najstarijeg do najmlađeg).

24. 01. 2022.

ARM arhitektura i Oracle

Procesori ARM ISA arhitekture ne koriste se više “samo” za mobitele i tablete, nego i za serverska računala (pa i superračunala), te laptop/desktop računala.
I Apple je kod Macintosh računala prešao sa Intel arhitekture na ARM arhitekturu.