Sigurnost u distribuiranoj bazi podataka – održavanje korisničkih računa

Jedan od najvažnijih elemenata sigurnosti baza podataka je ispravno održavanje korisničkih računa, tj. ažuriranje korisnika baze podataka, njihovih lozinki, profila, uloga (rola) i dr.

SAŽETAK

Održavanje korisničkih računa nije lako niti u centraliziranoj bazi podataka, ako broj korisnika prelazi nekoliko desetaka. U distribuiranoj bazi podataka javljaju se novi problemi.

Kod većeg broja baza podataka (koje čine distribuiranu bazu), često neki korisnici moraju raditi sa dvije ili više baza, neki i sa svim bazama. Jedan način održavanja mogao bi biti takav da se korisnici ažuriraju isto kao što se ažuriraju u centraliziranoj bazi podataka, tj. da se ažuriraju na svakoj bazi zasebno.

U nekim slučajevima je i takvo rješenje zadovoljavajuće, pa i sa sigurnosnog aspekta. Međutim, ako postoji veliki broj korisnika, čak i kada je broj baza relativno mali, održavanje korisničkih računa na taj način postaje teško za administratora baze.

Kod većeg broja baza, veliki broj različitih zaporki (na različitim bazama) jako otežava rad korisnika. U nemogućnosti da zapamte sve te lozinke, korisnici ih često zapisuju na papir i ostavljaju na/u stolu, pa veliki broj lozinki dovodi do smanjenja sigurnosti baze podataka. Zato je u distribuiranoj bazi podataka najpogodnije centralno održavanje korisničkih računa.
Pritom u nekim slučajevima možemo koristiti bolja i skuplja (Oracle) rješenja, a ponekad se moramo zadovoljiti manje sofisticiranim, ali povoljnijim, vlastitim rješenjima.