JavaCRO

02. 05. 2018.

JavaCro 2018

Od 07. do 09. svibnja, održava se međunarodna JavaCro konferencija.

11. 07. 2017.

Java paralelizacija II – Streams

U radu se daje kratki uvod u default metode u Java sučeljima, lambda izraze i Streams API te prikazuje rješenje za paralelizaciju, koje koristi Streams API.

05. 05. 2017.

JavaCro 2017

Od 10. do 12. svibnja, Hrvatska udruga Java korisnika (HUJAK) i Hrvatska udruga Oracle korisnika (HrOUG) organiziraju međunarodnu JavaCro 2017 konferenciju.

15. 05. 2016.

JavaCro 2016 konferencija

18. do 20. svibnja održava se JavaCro 2016 konferencija zahvaljujući organizaciji HUJAK-a (Hrvatska udruga Java korisnika) i HrOUG-a (Hrvatska udruga Oracle korisnika).