Mrav i med na prizmi i valjku – verzija 3

Zanimljiva matematička igra: “Koji je najkraći put između mrava i kapljice meda?”, dobila je svoj nastavak…

SAŽETAK

Treća verzija rada “Mrav i med na prizmi i valjku” pokazuje da trokutasta prizma i heksagonalna (šesterokutna) prizma imaju ne dva, već čak tri kraća puta (kraća od očitog puta).
Kao i prije, kvadratna prizma ima dva kraća puta, a valjak jedan.
Zanimljivo je da su trokutasta prizma, kvadratna prizma i heksagonalna prizma jedine prizme koje u potpunosti mogu ispuniti (trodimenzionalni) prostor.