Osnovni podaci

ISTRA TECH d.o.o.
Ruže Petrović 12
HR-52100 Pula
Hrvatska

OIB: 94114100359
PDV identifikacijski broj: HR94114100359
Matični broj: 3462048
MBS 040091662 Trgovački sud u Rijeci

Temeljni kapital: 114.400,00 HRK, uplaćen u cijelosti
IBAN HR7723600001101212242
Banka: Zagrebačka banka, 10000 Zagreb
Direktor: Davor Brenko