MISH WELL - Wellness

“Wellness” je aplikacija namijenjena lakšoj organizaciji i kontroli provedbe aktivnosti za uspješno upravljanje SPA i Wellness poslovanjem hotela.

S obzirom da sve više gostiju turističkih objekata koristi brojne wellness usluge, a njihovi zahtjevi i želje su sve specifičniji, ukazala se potreba da se vođenje wellness poslovanja modernizira te informacije bilježe, prate i ažuriraju na efikasniji način.

MISH Wellness aplikacija ubraja niz funkcionalnosti, a neke od njih su rezervacije tretmana uz mogućnost dodavanja napomena i specifičnih zahtjeva klijenata, planiranje radnog vremena djelatnika, unošenje njihovih kompetencija kao i kategorizacija tretmana po potrebi.

MISH Wellness


MISH WELL - Prikaz po terapeutima

MISH WELL - Pregled tretmana

MISH WELL - Maticni podaci - Djelatnici


MISH WELL - Radno vrijeme

MISH WELL - Raspored


MISH WELL - Dodavanje terapeuta