Trebaju li nam distribuirane baze u vrijeme oblaka?

SAŽETAK

Distribuirana baza podataka je složenija od centralizirane baze podataka i bolje ju je izbjeći, ako nije nužno potrebna. Do sada se više puta pričalo da distribuirane baze podataka više nisu potrebne, jer sada postoje (relativno) jeftina moćna računala, a i sustavi za upravljanje bazama podataka su postali vrlo moćni. No pokazalo se da to ipak nije tako, distribuirane baze podataka i dalje postoje.
Međutim, pitanje je da li će nam distribuirane baze trebati i dalje, u vrijeme računarstva u oblaku?