Transakcije i Oracle – baza, Forms, ADF

Ispravno rukovanje transakcijama u bazama podataka vrlo je bitno za poslovne aplikacije. U radu su prikazane različite teme vezane za upravljanje transakcijama…

SAŽETAK

Često se transakcije u Oracle bazi, te u alatima Forms i ADF, koriste na “standardan”, tj. uobičajeni način. Uglavnom je tako i najbolje. No, ima trenutaka kada je bolje posegnuti za nekim rješenjem koje nije “u glavnom toku”. U radu će biti prikazani standardni i neki nestandardni načini upravljanja transakcijama u Oracle bazi, Forms-ima i ADF-u.