Testiranje konkurentnih transakcija u bazi podataka – proširena verzija

Ovo je proširena verzija teksta o testiranju konkurentnih transakcija u bazi podataka korištenjem Java paralelnog programiranja.

SAŽETAK

Ispravno rukovanje transakcijama u bazama podataka vrlo je bitno za integritet podataka. Nažalost, greške u rukovanju transakcijama obično se kod testiranja teže uoče, jer često ovise o spletu događaja, broju korisnika koji istovremeno rade i sl.

Najčešće se puno lakše uoče npr. greške u korisničkom sučelju (što ne znači da su te greške nevažne, ili da ih je uvijek lako ispraviti). Zbog toga je vrlo korisno kada se testiranje može na neki način automatizirati, potpuno ili djelomično.
U nastavku je pregled proširene verzije rada o testiranju konkurentnih transakcija u bazi podataka korištenjem Java paralelnog programiranja.