Što poslije Pascala? Pa… Scala!

Sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog stoljeća, za obučavanje osnova programiranja najčešće se koristio programski jezik Pascal. Pascal nije bio samo “akademski” jezik, u njemu se pisao čak i sistemski softver (pa i cijeli operacijski sustavi). No, programski jezik C (koji je Pascalov “vršnjak”) pomalo je istisnuo Pascal iz oba područja (ne u potpunosti). Za obučavanje osnova programiranja, najčešće se koristi C/C++, a nešto manje Java.

SAŽETAK

Već duže vrijeme na Java virtualnom stroju (JVM) možemo izvršavati i programe koji nisu izvorno napisani u Javi, već u nekom drugom jeziku koji se može prevesti u Java bytecode. Jedan od njih je programski jezik Scala, čija je prva verzija izašla prije 10 godina (2003.). Autor Scale je profesor Martin Odersky, a zanimljivo je da je doktorirao (krajem osamdesetih) kod profesora Niklausa Wirtha, autora Pascala. Scala je prije svega objektni programski jezik, ali tako nadograđen da ima i značajne funkcijske osobine, pa se može reći da je to i funkcijski programski jezik. Mišljenja smo da je Scala vrlo perspektivan programski jezik za programiranje na JVM-u, ali i vrlo dobar jezik za moderno obučavanje osnova programiranja. U radu se prikazuju neke objektne osobine, funkcijske osobine, te konkurentno programiranje u jeziku Scala.