SOA i poslovna pravila

Iako je IT tehnologija uvijek bila (ili trebala biti) vezana uz poslovnu tehnologiju koju podržava, SOA još više naglašava povezanost poslovnih procesa i IT aplikacija koje ih podupiru.

SAŽETAK

Poslovni procesi (Business Processes, BP) su zato (uz pojam servis) jedan od fundamentalnih pojmova u SOA arhitekturi. Poslovni procesi izvode se uz zadovoljavanje nekih poslovnih pravila (Business Rules, BR), od kojih su neka usko vezana za pojedini proces, a druga se mogu primijeniti na različite poslovne procese. U spoju SOA arhitekture i poslovnih pravila, stroj za poslovna pravila (rules engine) postaje odvojena komponenta (odvojeni servis) koji izvršava neka poslovna pravila – ona koja su zajednička za više procesa, a neka poslovna pravila – ona koja su vezana samo za jedan proces, izvodi sam proces.