Replikacija podataka u Oracle bazi

U radu se prikazuju različite (sinkrone i asinkrone) varijante replikacije podataka u Oracle distribuiranoj bazi podataka, u verzijama od Oracle 7 do Oracle 10g.

SAŽETAK

Prikazuju se različite varijante “stare” Oracle replikacije (Read-only Materialized View, Updateable Materialized View, Multi-master replication, Procedural replication) ali i “nova” Oracle Streams replikacija. Posebno se prikazuje vlastito rješenje za sinkronu replikaciju podataka u Oracle Standard varijanti baze, koja (Standard varijanta) izvorno nema sinkronu replikaciju. To je rješenje implementirano na preko 100 baza podataka, a najveću implementaciju čini distribuirana baza podataka koja se sastoji od 35 pojedinačnih baza podataka, koje su međusobno povezane telekomunikacijskim vezama brzina od 64 Kbps do 100 Mbps (mješavina optičkih, bežičnih, ISDN i običnih iznajmljenih linija).