Prolog i “klasična” umjetna inteligencija

U radu je ukratko prikazan programski jezik Prolog i njegovi temelji u logičkom programiranju i matematičkoj logici. Prolog se, uz Lisp, značajno koristio u simboličkoj UI, a i danas je među deset najčešće korištenih jezika za UI općenito.

SAŽETAK

Uspjeh metoda dubokog učenja (dubokih neuronskih mreža), a naročito uspjeh sustava kao što je ChatGPT (GPT je skraćenica od Generative Pre-trained Transformer), koji je temeljen na velikom jezičnom modelu (engl. Large Language Model – LLM) zaista je impresivan. No ti sustavi, koji pripadaju u statističku umjetnu inteligenciju (UI, engl. artificial intelligence – AI), nisu bez problema, naročito na području rasuđivanja (engl. reasoning). Za razliku od toga, simbolička UI, iako danas nije u centru pažnje, bolja je u području rasuđivanja. Zbog toga danas istraživački timovi u znanstvenim institucijama i velikim firmama ulažu značajne napore da ta dva pristupa, simbolički UI i statistički UI, spoje u hibridni pristup.

U radu je ukratko prikazan programski jezik Prolog i njegovi temelji u logičkom programiranju i matematičkoj logici. Prolog se, uz Lisp, značajno koristio u simboličkoj UI, a i danas je među deset najčešće korištenih jezika za UI općenito.