MISH WELL - Wellness

MISH WELL – “Wellness” – aplikacija namijenjena lakšoj organizaciji i kontroli provedbe aktivnosti za uspješno upravljanje SPA i Wellness poslovanjem hotela.

S obzirom da sve više populacije koristi brojne wellness usluge, ukazala se potreba da se informacije zabilježe i prate na efikasniji način. Wellness aplikacija ubraja niz funkcionalnosti, a neke od njih su rezervacije tretmana uz mogućnost dodavanja napomena i specifičnih zahtjeva klijenata, planiranje radnog vremena djelatnika, unošenje njihovih kompetencija kao i kategorizacija tretmana po potrebi.


misH WELL - Prikaz po terapeutima

misH WELL - Pregled tretmana

 

misH WELL - Djelatnici


misH WELL - Radno vrijeme

 

misH WELL - Raspored


misH WELL - Dodavanje terapeuta