MISH REC - upravljanje prodajom i recepcijom

“Upravljanje prodajom i recepcijom” je aplikacija namijenjena poslovanju prodaje i recepcije smještajnih objekata (hoteli, moteli, kampovi, turistička naselja, lječilišta,…).

Pokriveni su svi poslovni procesi izravno ili neizravno vezani za poslovanje prodaje i recepcije: planiranje i prodaja smještajnih kapaciteta, vođenje bookinga i rezervacija, praćenje dolazaka (check- in), boravaka i odlazaka (check-out) gostiju, prijava u MUP i TZ, slanje podataka u DZS, naplata pruženih usluga te izrada raznih statističkih, financijskih i drugih izvještaja za operativu i menadžment.

Aplikaciju koriste: operativne strukture za potrebe povećanja učinkovitosti i točnosti obavljanja operativnih poslova (referenti prodaje, recepcioneri, prijavničari, blagajnici, žurnalisti, knjigovođe, domaćice, kućni majstori, telefonisti, …); menadžment za potrebe planiranja, upravljanja, odlučivanja i kontrole (direktori: poduzeća, hotela, marketinga, prodaje, smještaja, hrane i pića, šefovi: kuhinja, recepcije,…).

Aplikacija je usklađena s brojnim zahtjevima i normama s područja hotelijerstva i ugostiteljstva, počevši od onih svjetskih (Uniform System of Accounts for the Lodging Industry – USALI, International Organization for Standardization – ISO i sl.), preko hrvatskih (definiranih kroz razne zakone, uredbe, preporuke i druge akte) do MISH standarda proizašlih iz tridesetogodišnjeg iskustva u radu s više od 280 smještajnih objekata širom Hrvatske.

Osnovne funkcije:

Parametrizacija sustava i matični podaci

Definiranje i unos matičnih podataka čime se sustav prilagođava potrebama i specifičnostima svakog pojedinog poduzeća i smještajnog objekta. Definiraju se podaci o: organizacijskim jedinicama, smještajnim objektima, marketinškim segmentima, skupinama i vrstama smještajnih jedinica, komitentima (agencijama i posrednicima), uslugama i njihovim sastojcima; aranžmanima, programima, vrstama plaćanja, bankama, uplatnim računima, valutama i vrstama tečajeva, graničnim prijelazima, putnim ispravama, stupcima porezne knjige i stavkama poreznog obrasca, stavkama prihoda i žurnala, knjigovodstvenim i statističkim grupama agencija, kasama, pravilima knjiženja usluga i sastojaka; tečajne liste; Višejezični nazivi: zemalja, valuta, marketinških segmenata, vrsta plaćanja, vrsta smještajnih jedinica i usluga omogućavaju pregled i ispis tih podataka na raznim jezicima.

Prodaja

Omogućena je prodaja kapaciteta jednog ili više smještajnih objekata putem centralne i/ili distribuirane prodaje.

Planiranje i priprema prodaje

 • Unos godišnjeg plana prodaje kapaciteta (po danima/mjesecima)
 • Unos kratkoročnog plana prodaje
 • Kalkulacija i definiranje cjenika*
 • Izrada predložaka u Microsoft Word alatu koji će se koristiti za ispis ponuda, ugovora i potvrda rezervacija na raznim jezicima

*Izrada cjenika s mogućnošću da se krene od jednog osnovnog cjenika te se zatim putem automatiziranih procedura izrade ostali cjenici, npr. postotno ili apsolutno povećanje i smanjenje cijena u odnosu na osnovni cjenik, preračunavanje cjenika iz jedne u drugu valutu sa ili bez zaokruživanja.

Prodaja

 • Izrada i praćenje ponuda (alotman, grupe, individualaci…)
 • Izrada i praćenje predračuna
 • Izrada i praćenje ugovora
 • Izrada i praćenje ugovora o zakupu kamp prostora (za kampove)
 • Izrada i praćenje rezervacija i stanja bookinga (zauzeti i slobodni kapaciteti)

Izvještaji i analize

Aplikacija nudi brojne izvještaje i podatke nužne operativi i menadžmentu: ispis cjenika, popise ponuda, ugovora i rezervacija, izvještaj o statusu smještajnih jedinica, izvještaj o prodanim kapacitetima i drugi.

Praćenje stanja bookinga u realnom vremenu.

Osim praćenja stanja zauzetih i slobodnih kapaciteta, prati se: količina prodanih smještajnih jedinica, broj osoba (noćenja), očekivani prihodi i prosječne cijene. Svi ti podaci se dodatno mogu analizirati po: smještajnim objektima, smještajnim jedinicama, agencijama, posrednicima, ugovorima, marketinškim segmentima, zemljama i tržištima te stupnjevima prodaje. Prate se sljedeći stupnjevi prodaje: godišnji plan, ponuđeno, ugovoreno, najavljeno (pod opcijom), kratkoročni plan, fiksna najava i ostvareno.

Izračun i analiza prognoza

Na temelju podataka o aktualnim boravcima gostiju te najavljenim i rezerviranim kapacitetima, sustav izračunava prognozu prodanih kapaciteta u narednom periodu. Moguće je prognozirati prihod (bruto i neto), prosječnu cijenu (bruto i neto), količine soba i osoba po raznim kriterijima: smještajnim objektima, smještajnim jedinicama, marketinškim segmentima, agencijama, zemljama, tržištima, stavkama žurnala.

Arhiva gostiju i adresar (s elementima CRM-a)

Vođenje i pretraživanje arhive gostiju i kontakata s mogućnošću eksporta podataka u Excel ili Word (za e-mailing liste, ankete, čestitke, obavijesti i sl.)

Rezervacija i najam dvorana i opreme

Analiza statističkih podataka o boravcima gostiju kao i pregled i analiza financijskih podataka i pokazatelja. Podatke o noćenjima, dolascima, odlascima i zauzetim sobama moguće je dobiti po raznim kriterijima: smještajnim objektima, smještajnim jedinicama, agencijama, posrednicima, ugovorima, marketinškim segmentima, zemljama, dobnim grupama i programima.

Recepcija

Recepcija (check in, praćenje boravaka i check out)

 • Check-in gosta i automatsko otvaranje usluga
 • Ažuriranje knjige gostiju i prijenos podataka u MUP i TZ
 • Izrada izvještaja (recepcijski list): dolasci, boravci, odlasci gostiju,…
 • Ažuriranje podataka o gostima i njihovim troškovima (seljenje gostiju, produžavanje i skraćivanje boravka, unos novih troškova, dijeljenje i spajanje računa,…)
 • Ispis izvještaja za kuhinju (dnevni, tjedni, za zadani period), za domaćicu i kućne majstore
 • Grafički pregled zauzetosti soba – tablo
 • Naplata usluga i izrada gotovinskih i bezgotovinskih računa
 • Odjava gosta i izrada blagajničkih izvještaja
 • Izrada računa za primljene predujmove
 • Evidencija ugovora s kartičarima i izrada obračuna za kartičare

Financijski, statistički, menadžerski i drugi izvještaji

 • Izrada plana prihoda i plana poslovanja odjela smještaja
 • Dnevnik prometa (žurnal)
 • Popis izdanih računa te prispjelih računa sa kasa
 • Popis odbitaka i iskorištenih predujmova
 • Popis neplaćenih troškova
 • Knjiga izlaznih računa
 • Pregled dolazaka i noćenja turista (po zemljama, marketinškim segmentima, agencijama, tekućoj/usporednoj godini)
 • Pregled pokazatelja uspješnosti odjela smještaja (popunjenost, prosječne cijene, prosj. dužina boravka,…)
 • Automatsko kreiranje i slanje obrasca TU-11 u pdf formatu u DZS

Ostalo

Podaci se sa svih ekrana jednostavno uz par klikova mišem mogu prebaciti u MS Excel. Svi izvještaji se osim na ekranu i štampaču mogu poslati e-mailom ili dobiti u datoteci raznih formata (PDF, RTF, TXT, HTML, XML,…). Određeni podaci se iz ponuda, ugovora, rezervacija, arhive gostiju mogu eksportirati u Word predloške.

Upotrebom odgovarajuće mreže za prijenos podataka, omogućeno je da operater iz svakog pojedinog objekta može (u zavisnosti od dopuštenja) pregledati i ažurirati rezervacije u bilo kojem drugom objektu u mreži.

Centralna prodajna služba putem mreže za prijenos podataka može određene podatke o bookingu i rezervacijama objekta pregledati, ažurirati ili preuzeti u svrhu daljnje obrade (npr. za Yield Management ili CRM).

Izrada rezervne kopije podataka (backup).

Ostale mogućnosti i opcije

Moguće je ostvariti veze s drugim informacijskim podsustavima izravno, putem izlaznih izvještaja te preko odgovarajućih medija i komunikacijskih linija (Interneta).

Dio podataka (računi, žurnal, podaci o gostima, …) se u svrhu daljnje obrade u drugim informacijskim sustavima (financije i računovodstvo, centralna prodaja, MUP, Turističke zajednice, …) prosljeđuje preko komunikacijskih linija (Interneta).


MISH REC - Prikaz rezervacija

MISH REC - Front office

MISH REC - Ponude i ugovori


MISH REC - Predračuni

MISH REC - Knjige gostiju 


 
Na zahtjev kupca mogu se izraditi sučelja za elektronsko povezivanje i razmjenu podataka s drugim sustavima (B2B, B2C,…)

Opcionalni moduli uz REC:

MISH PRO – Centralna prodaja

Modul koji se instalira na centralnom nivou poduzeća i omogućava centralnu prodaju za više smještajnih objekata koji imaju REC.

MISH MAR – Praćenje marina kroz REC

Programski dodatak koji omogućava praćenje manjih marina koje se nalaze u sklopu hotelskih poduzeća i broje najviše stotinjak vezova.

MISH RECP – Veza REC na POS blagajničke kase

Automatsko knjiženje računa sa kase na račun gosta u sobi: konzumacije hrane i pića, trgovačke robe, sportskih, wellness i drugih usluga.

MISH TCO – Veza REC sa telefonskom centralom

Automatsko knjiženje telefonskog razgovora na račun sobe, automatsko isključivanje/uključivanje telefona, automatsko buđenje, ažuriranje statusa sobe preko telefona, naplata miniBara na račun sobe preko telefona i druge funkcije koje tel. centrala podržava.

MISH PTV – Veza sa PayTV sustavima

Automatsko knjiženje Pay TV usluge na račun sobe, slanje poruka i hotelskog računa na TV uređaj u sobi i druge mogućnosti,…

MISH KC – Veza sa Key Card sustavima i sustavima inteligentnih soba

Omogućava povezivanje REC sa određenim Key Card (kartica-ključ) sustavima i Intelligent Room (Inteligentna soba) sustavima (dalje KC-IR).

MISH PC – PayCard – plaćanje company karticom ili KeyCard karticom

Modul za bezgotovinsko plaćanje na MISH POS prodajnim mjestima unutar hotela/resorta/cijelog poduzeća i knjiženje na račun sobe. Loyalty sustav.

MISH INT – Veza prema sustavima kontrole pristupa Interneta

Automatsko knjiženje Internet prometa gosta na račun sobe.

MISH PI – Veza REC sa skenerima putnih isprava

Automatski unos podataka o gostu u MISH bazu sa skeniranih putnih isprava.

MISH OTA – Veza MISH sa OTA booking sustavima

Omogućuje da se rezervacije upisane u OTA (Online Travel Agency) booking sustav (ili pristigle iz drugih GDS, IDS,…, kanala u Phobs sustav) automatski prepisuju u MISH REC sustav.

MISH LOY – Program lojanosti kupaca (loyalty)

Programski dodatak namijenjen kreiranju, provođenju i praćenju programa vjernosti kupaca.

MISH KPP PRO i REC– Ključni pokazatelji poslovanja za PRO i REC

Omogućavaju grafički prikaz ključnih pokazatelja poslovanja prodaje i recepcije.

MISH DW PRO i REC – Skladište podataka PRO i REC

MISH KONKA – Mobilna Web aplikacija za kontrolore kampova

MISH MAPKA – Mapa kampa

MISH SC – Self-Check-in

MISH SO – Self-ordering

MISH SUP – Sustav upravljanja privolama

MISH DOM – Hotelsko domaćinstvo