MISH MJE - mjenjačko poslovanje

“Mjenjačko poslovanje” je aplikacija certificirana od strane Hrvatske narodne banke kao zaštićeni računalni program za ovlaštene mjenjače.

MISH MJE pokriva sve funkcije koje propisuje HNB te niz dodatnih kojima se nadopunjuje osnovna funkcionalnost i olakšava rad.

Osnovne funkcije:

Parametrizacija sustava i matični podaci

Definiranje podataka o mjenjačkom mjestu, bankama, tipovima transakcija, državama, parametrima rada, autorizaciji, putnim ispravama, valutama, instrumentima plaćanja, tipovima blagajni.

Tečajna lista

Unos, pregled, izmjene i štampanje podataka tečajne liste. Mogućnost prihvata tečajne liste u elektronskom obliku (npr. putem Interneta ili iz MISH REC podsustava).

Otkup

Unos, prikaz, izmjene i štampanje transakcija, konverzija valuta kod otkupa deviza. Prikaz stanja blagajne po operaterima.

Prodaja

Unos, prikaz, izmjene i štampanje transakcija, konverzija valuta kod prodaje deviza.

Rekapitulacija

Izračun i štampanje dnevne i periodične rekapitulacije, popis važećih i nevažećih otkupnih potvrda.

Izvještaji i pregledi

Blagajnički dnevnik, dnevna blagajna, dnevnik otkupa, dnevnik prodaje, specifikacije, stvarno stanje, Specifikacija OBO, transakcije, izvješće o kupnji i prodaji, stanje blagajne, akcije, …

Ostalo

Zaključak blagajne, backup – izrada rezervne kopije podatka. U slučaju povezivanja sa MISH REC sustavom omogućeno je i automatsko preuzimanje podataka o gostima iz REC.

 


misH MJE - blagajnicke transakcije

misH MJE - tip transakcije

 

misH MJE - tecajna lista


misH MJE - valute

 

misH MJE - specifikacija strane gotovine


misH MJE - blagajnicki dnevnik