MISH KPP – ključni pokazatelji poslovanja

“Ključni pokazatelji poslovanja” je aplikacija koja grafički prikazuje pokazatelje uspješnosti poslovanja iz glavnih MISH modula.

Uobičajeni pokazatelji uspješnosti (KPI) iz REC: Količina SJ (stvarna i radna), Broj postelja (stvarni i radni), Količina SJ i broj postelja izvan upotrebe (stvarna i radna), Količina raspoloživih SJ i postelja (stvarna i radna), Količina zauzetih SJ, Broj noćenja, Količina gratis SJ, Broj gratis noćenja, Količina zauzetih plativih SJ, Broj plativih noćenja, Količina slobodnih SJ i postelja (stvarna i radna), Količina višestruko zauzetih SJ, Faktor višestruke zauzetosti, Stopa zauzeća SJ i postelja (stvarna i radna), Udio zauzeća SJ i postelja (stvarna i radna), Prosječan broj gostiju u SJ, Prosječna duljina boravka, Iznos prihoda (po 3 kriterija), Prosječan prihod po SJ i po noćenju (po 3 kriterija), Broj dolazaka gostiju, Broj dolazaka gostiju bez rezervacije, Broj gostiju koji su rezervirali, a nisu došli (no show),…

Osim inicijalnog seta pokazatelja kreiranog za svaki MISH modul, opcionalno se mogu nadograditi i specifični pokazatelji u skladu s potrebama kupaca.

MISH KPP Dashboard


misH KPP - REC ploča

misH KPP - POS ploča

misH KPP - GAS ploča


misH KPP - Nocenja

misH KPP - Promet kase


misH KPP - Porez