MISH MIS - menadžerski informacijski sustav za upravljanje poduzećem

“Menadžerski informacijski sustav” je aplikacija koja omogućava planiranje i izvješćivanje potrebno za kvalitetno upravljanje poduzećem.

MISH MIS je namijenjen službama plana i analize, kontrolinga te svim menadžerskim strukturama poduzeća.

Osnovne funkcije:

 

Sastoji se od sljedećih modula i programa: MISH USAM – planiranje i izvješćivanje o ostvarenju na mjesečnoj razini, MISH USAD – planiranje i izvješćivanje o ostvarenju na dnevnoj razini, MISH DW – skladište podataka, određeni programi iz MISH aplikacija REC, GAS, FIN, MAT i KOD namijenjeni menadžmentu.

MISH USAM – Planiranje i izvješćivanje o ostvarenju na mjesečnoj razini

Definiranje i izradu vlastitih izvješća prema USALI ili nekim drugim standardima baziranih na kontima glavne knjige iz FIN; Definiranje i unos paralelnih organizacijskih struktura za izvješćivanje
Definiranje i unos stavaka plana (može se učitati iz Excel datoteka) te matrice za alokaciju,
Pregled i izradu izvještaja o planu i ostvarenju (pregled na ekranu, eksport podataka u PDF, RTF, HTML, XML, TXT, Excel) te izradu raznih kontrolnih izvještaja

MISH USAD – Planiranje i izvješćivanje o ostvarenju na dnevnoj razini

Skup programa koji omogućava: Definiranje i izradu vlastitih izvješća prema USALI ili nekim drugim standardima o dnevnim prihodima, određenim troškovima i radnim satima koji su bazirani na podacima iz: REC (pokazateljima poslovanja i stavkama žurnala), GAS (pravilima knjiženja za USALI) i DES (dnevnoj evidenciji rada), Pregled i izradu izvještaja o planu i ostvarenju (pregled na ekranu, eksport podataka u PDF, RTF, HTML, XML, TXT, Excel)

MISH DW – Skladište podataka

MISH KPP – Ključni pokazatelji poslovanja

Zbirka grafičkih prikaza ključnih pokazatelja poslovanja iz glavnih MISH modula. Ključni podaci prikazuju se putem brojčanika, brzinomjera, semafora, tablica, grafova,…, što olakšava nadgledanje i kontrolu cjelokupnog procesa poslovanja. Za svaki MISH modul postoji inicijalni KPP set pokazatelja koji se na zahtjev kupca opcionalno nadograđuje specifičnim pokazateljima.

Programi iz MISH aplikacija REC, GAS, FIN, MAT i KOD namijenjeni menadžmentu

Prikazi i analize stanja bookinga iz MISH modula PRO i REC (količine SJ, noćenja, prihodi i prosječne cijene po SJ) po 50-tak različitih kriterija, Prikazi analize prognoza iz MISH modula PRO i REC (količine SJ, noćenja, neto i bruto prihodi, PDV, …) po 20-tak različitih kriterija, Prikazi analize a’la carte i pansionskih: obroka, troškova, marži,… iz MISH GAS, Prikazi i analize za menadžment iz modula KOD i DES (troškovi plaća, prosječne satnice,…), Prikazi i analize financijskih podataka namijenjenih menadžmentu iz FIN i MAT modula

misH MIS - mjesecni plan

misH MIS - dnevni izvjestaj

 


misH MIS - Mjesecni izvjestaj


misH MIS - kljucni pokazatelji poslovanja

 

misH MIS - uredivanje grafa


misH MIS - pokazatelji uspjesnosti