MISH HRM - detaljnije o funkcijama i mogućnostima

Kadrovi Unos i ažuriranje matičnog kartona radnika Obračun plaće   Priprema i unos evidencije rada (ručni, prijenos iz DES-a, prijepis iz arhive) Obrada članarina i slobodnih dana Obračun bodova i kontrola Izračun stimulacije (pregled po radnicima i po prod.mjestima, listanje priloga) Unos vrijednosti boda (trenutna, unos nove ili izračun nove) Obračun iznosa boda, doprinosa i […]

Kadrovi

Unos i ažuriranje matičnog kartona radnika

Obrasci

Prijava/Odjava (za MIO i ZO)
Potvrda o prestanku rada i o plaći
Potvrda o prosjeku plaće
IP obrazac
Ugovor o radu i aneksi ugovora (word)
Predlošci – Word
Obavijest o prestanku ugovora

Pregledi i izvještaji

Matični karton radnika, Pregled broja zaposlenih, Koeficijenti odbitaka, Članarine/obustave radnika
Dodatna znanja radnika, Saldo sati po: MZ, obradama, mjesecima, GO, GO po godinama
Pregled sati po mjesecima, Grupe RM i RM za DW, Radna mjesta, grupe RM, grupe RM za DW
Sistematizacija potrebna i stvarna, Radnici po struč. spremi, vrsti RO, starosti, OJ, stažu
Broj i spisak radnika po radnim mjestima i grupama radnih mjesta, Fluktuacija kadrova
Pregled JMBG, Spisak radnika po: MZ, M, s RM, za HM, s istekom ugovora, po sistematizaciji
Spisak djece, Spisak rođendana radnika, Pregled godina staža i aktivnog staža radnika
Fluktuacija kadrova, Jubilarne nagrade, Staž, premještaji, …, Radnici za mirovinu
Mogućnost kreiranja vlastitih izvještaja, Godišnji odmor (GO), Priprema za GO, Listanje plana GO
Unos GO i listanje rješenja za GO (Word), Kalkulator 1 (SD, GO) i 2 (GO, SD), Pravilnik, Tabela RS i GŽ

Obračun plaće

 

Priprema i unos evidencije rada (ručni, prijenos iz DES-a, prijepis iz arhive)
Obrada članarina i slobodnih dana
Obračun bodova i kontrola
Izračun stimulacije (pregled po radnicima i po prod.mjestima, listanje priloga)
Unos vrijednosti boda (trenutna, unos nove ili izračun nove)
Obračun iznosa boda, doprinosa i obustava
Kreiranje virmana

 

Spremanje obrade

Pregled spremljenih obrada i spremanje obrade
Poništenje tekuće plaće
Obrazac RAD-1G
Fluktuacija kadrova (K009) – RADI_2
Radnici po vrsti RO ( KR03) – RAD1_3
Plaća po skali – RAD1_5, Plaća po stručnoj spremi – RAD1_6
Radnici po starosti (KR04) – RAD1_8, Radnici po stručnoj spremi (KR02) – RAD1_9
Sati rada – RAD1_10

Ostali obrasci

M4 Obrazac
ER-1 obrazac ER-1 b
VON obrazac
Potvrda o prestanku rada
Potvrda o prosjeku plaće
Porezno priznate premije MET
IP obrazac na medij
Zahtjev za izdavanje PK

Rekapitulacije

Glavna rekapitulacija, ID obrazac, Obrazac TMP, Obrazac RAD-1, Temeljnica financijsko, Rekapitulacija doprinosa, Rekapitulacija za ZAP, Rekapitulacija plaće i doprinosa te Rekapitulacija dop. za benefic. RS.

Obustave

Virmani obustava – kreditori, obustave zaposlenika, kreiranje obustava po vrstama rada, spisak obustava po kreditoru, listanje i brisanje obustava, Ručno knjiženje, Isplate kod drugih poslodavaca, Kontrolni pregledi

Pregledi i izvještaji

Spiskovi: plaća za banku, obustava, članarina, samodoprinosa, participacija, poreza i prireza
Listanje platne vrećice i/ili slanje na e-mail, Specifikacija novca, Izrada naloga za upis
Isplatni list razlike i naknade, Izrada datoteka za elektronski prijenos ili dostavu podataka o plaćama u banke, Pregled virmana, evidencije rada, razdoblja, obrasca R-S, satnica, koeficijenata, god. obračuna poreza, Lista evidencije rada dnevna i mjesečna, Štampanje obrazaca za unos evidencije rada, Lista za upis ocjena, Rekapitulacija plaće, poreza, doprinosa, virmana, za FINU, Temeljnica za FIN, Obrazac SPL
Listanje virmana na obrazac HUB, Zbrojni nalog u datoteku za kopiranje na neki MEDIJ ili slanje, Pregled: po VR, tražene VR, radnika bez VR, Kontrolna lista stimulacije, Arhiva ER i poreza, prosjek plaće, prosjek bodova, porezni kalkulator, izračun prosječne satnice, pregled obrada, mjeseci isplate, fond sati, vrijednosti boda, arhive R-S obrazaca, arhive ER, Rekapitulacija po MZ (ukupna/prosječna plaća, plaća i naknada, sati, ostvarenje plana), po statusu iz r. i s., Prosječne plaće po kvalifikacijama, Isplatna lista s obustavama, Prosječne satnice po MZ, po TP, po MZ i TP, po RM, po MZ i RM, Rekapitulacija plaće po mjesecima po MZ, Prosječne plaće po kvalifikacijama i po spremi, Plaće i broj radnika po grupama radnih mjesta, Rekapitulacija za statistiku, Ukupna/prosječna plaća, Prosječne satnice, Pregled sati po mjesecima, Pregled po VR, Spisak radnika s prod. stažom, IP obrazac i IP obrazac za razdoblje, Godišnji obračun poreza
Spisak iz arhive poreza, Spisak plaće iz arhive, Pregled plaće OD-DO
Spisak uplaćenih dop. MIO II, Spisak članarina/obustava, Spisak participacija
Isplatna lista s obustavama, Saldo sati po obradama, mjesecima, GO

DES – dnevna evidencija sati rada (opcija)

Definiranje programskih vrsta rada, radnog vremena radnika i poduzeća, zaokruživanja kod automatske registracije, Dnevni unos radnog vremena vlastitih radnika i radnika drugih OJ-a, Inicijalni unos sati
Dnevni unos sati i participacija, Pregled evidencije sati, Rekapitulacija sati na dan, Prisutnost na dan i po OJ, Pregled sati za mjesec i po mjesecima, Saldo sati na dan i za GO, Odrađeni sati preko fonda, Lista evidencije rada dnevno i mjesečno, Kalkulator 1 (SD, GO) i 2 (GO, SD), Punjenje dnevne tablice za USALI

DPS – dnevno planiranje sati rada (opcija)

Dnevni unos plana radnog vremena vlastitih i radina drugih OJ, Dnevni unos plana sati i participacija
Inicijalni unos plana sati, Lista tjednog plana i ostvarenja radnog vremena i sati, Odrađeni sati po mjesecima, Sezonci s datumom korištenja SD i GO