MISH HRM - upravljanje ljudskim resursima, plaće i kadrovi

“Upravljanje ljudskim resursima” je aplikacija za kadrovsku evidenciju i obračun plaća te je prvenstveno koriste referenti i menadžeri odjela ljudskih resursa.

Osnovne funkcije i mogućnosti:

Parametrizacija i matični podaci

Parametri sistema, dozvole pristupa sustavu, podaci o poduzeću, organizacijske jedinice-mjesta zaduženja (MZ), radna mjesta (RM), vrste rada (VR), tipični poslovi (TP), platni razredi i grupe, vrijednosti boda (VB), vrste dohotka, porezi, do­prinosi, banke, koeficijenti odbitaka, tipovi članarina i obustava, samodoprinosi, općine i mjesne zajednice, županije, pošte, zvanja, in­validnost, pregledi/tečajevi, tablice obrasca R-S, svrhe potvrda (za R601B), knjižne oznake (word),…

Kadrovska evidencija

Sadrži kompletan matični karton radnika sa svim potrebnim osobnim podacima radnika, te podacima potrebnim za obračun plaće. Dodatno se mogu voditi podaci o članovima obitelji, kronologija napredovanja u poslu, podaci o benificiranom radnom stažu. Razni spiskovi i izvještaji po različitim kriterijima (po organizacijskim jedinicama, po stručnoj spremi, po spolu, pregled sistematizacije itd.). Kroz aplikaciju se mogu pripremiti i isprintati svi dokumenti potrebni za prijavu i odjavu radnika te brojni drugi dokumenti vezani za radnika.

Obračun plaća

  • Omogućava unos parametara kojima se obračun plaća prilagođava svakom pojedinom poduzeću
  • Definiciju specifičnih vrsta rada te izbor algoritma obračuna
  • Obračun s netta na brutto/brutta na netto te više isplata u jednom mjesecu (razlika, akontacija, plaća)
  • Različitu vrijednost boda po organizacijskim jedinicama, višekratno ponavljanje obrade
  • Automatska izrada temeljnice plaća za knjiženje u MISH FIN

Obrada sadrži: obračun doprinosa, poreza i prireza, članarina, obustavljanje kredita, kreiranje i izlistavanje virmana banaka, kredita, doprinosa, članarina te poreza i prireza, izlistavanje svih potrebnih izvještaja, platne vrećice, spiskovi za banku, spiskovi obustava, rekapitulacija plaće po kontima i vrstama rada, rekapitulacija doprinosa, ID obrazac, obrazac (porezi i prirezi), RSM obrazac, izlistavanje M4 obrasca (mirovine), porezne kartice radnika, račun plaće, prosjek plaće, izradu raznih statističkih i financijskih menadžerskih izvještaja.

Ostalo

Izrada rezervne kopije podataka (backup i restore)

 


misH HRM - Kadrovska

misH HRM - Tjedni plan

 

misH HRM - Prosjecne satnice


misH HRM - Dnevni trosak

 

misH HRM - Evidencija rada


misH HRM - Mjesecni pregled sati

 


 

Napomena: Prijašnji naziv za MISH HRM je MISH KOD.

 

Opcionalni moduli

MISH DES – Dnevna evidencija sati rada i DPS dnevno planiranje sati rada

Opcionalno se može povezati sa sustavima za elektronsku kontrolu dolaska/odlaska s posla.

MISH UGD – Obračun ugovora o djelu, autorskih, nadzornog odbora i dividendi

MISH KPP – Ključni pokazatelji poslovanja za KOD

Omogućavaju grafički prikaz ključnih pokazatelja poslovanja odjela hrane i pića.

MISH DW KOD – Skladište podataka za KOD i DES