MATmob

MATmob je mobilna web aplikacija za upravljanje dokumentima materijalnog poslovanja.

Aplikacija obuhvaća funkcionalnosti vezane uz pregled ulaznih, prijelaznih i izlaznih dokumenata te dokumenata inventure. Može se pokrenuti na bilo kojem uređaju s web preglednikom, kao i na uređajima s ugrađenim barkod čitačima.

MATmob aplikacija omogućava unos dokumenata materijalnog poslovanja, ažuriranje postojećih ulaznih dokumenata (primjerice primka, povrat komitentu, početno stanje), prijelaznih i izlaznih dokumenata te vođenje inventura, a svi dokumenti mogu se filtrirati po mjestu troška i datumu.

MATmob aplikacija - ekrani

Artikli se mogu jednostavno pretraživati po šifri i nazivu ili skenirati putem barkoda, a budući da se popis artikala za inventuru sprema na uređaj, evidencija artikala može se obavljati i offline, dok je za potvrdu inventure potreban pristup Wi-Fi mreži.

U posljednjem koraku, prije samog spremanja inventure, moguće je pregledati unesene stavke, dodati članove i predsjednika komisije te po potrebi željenu napomenu.

Osim toga, pokrenutu inventuru je moguće i odgoditi ili obrisati, samo ju je potrebno nastaviti na istom uređaju i web pregledniku s kojim je pokrenuta.

MATmob_Pregled Inventura
MATmob_Barkod Citac
MATmob_Pregled Stavaka