MISH GAS - upravljanje hranom i pićem (gastronomija)

“Upravljanje hranom i pićem” u hotelijerstvu i ugostiteljstvu je aplikacija koja omogućava planiranje, praćenje i kontrolu prolaza hrane i pića kroz gastro mjesta troška (kuhinje, pripremnice, restorani, šankovi, barovi, …), slijedeći tehnološku transformaciju materijala u novac.

Obuhvaća procese od zaprimanja hrane i pića, preko skladištenja i obrade do njihovog izdavanja. Sustav pruža najvažnije podatke o ulazu, izlazu, zalihama, troškovima, prihodima i profitabilnosti te razne druge statističke i financijske pokazatelje rada odjela hrane i pića.

Aplikaciju koristi operativno osoblje: kontroling, kontrola, gastro tehnolozi, kuhari, materijalni knjigovođe, skladištari te operativni i vršni menadžment: šefovi kuhinja, direktori hrane i pića i uprava poduzeća.

Hrana i piće su podijeljeni na tri tehnološke grupe: sirovine, namirnice i proizvode (uključujući poluproizvode). U sustav se od dobavljača putem primki zaprimaju sirovine čijom obradom se (po recepturi rastava) dobivaju namirnice. Namirnice se zatim po normativima (recepturi sastava) slažu u poluproizvode ili proizvode. Gostima se izdaju namirnice, poluproizvodi ili proizvodi. Izlaz može biti kao a’la carte, pansion, nestandardni proizvod (npr. svadba, novogodišnja večera, banket,…) te otpis (kalo, lom).

Osnovne funkcije:

Parametrizacija i matični podaci

Definiranje i unos podataka o: razdobljima poslovanja i kapacitetima; dobavljačima, organizacijskim jedinicama, mjestima troška i pripremnicama; odnosima dobavljačevih i vlastitih jedinica mjere; sirovinama i njihovom rastavu; namirnicama i njenim nutritivima; standardnim i nestandardnim proizvodima i njihovim normativima (recepturama), utrošenom radu, opremi i materijalu; tehnološkim, statističkim, poreznim i drugim grupama; registar kasama i njihovim asortimanima; prodajnim cijenama, načinima potrošnje,…

Unos narudžbi i plana obroka

Interno naručivanje između mjesta troška i centralne kuhinje (pripremnice, pekare,…) i izdavanje radnih naloga kuhinji.

Temeljem podataka o najavljenom ili očekivanom broju gostiju, unosi se plan obroka u namirnicama ili u proizvodima. Pri tome se automatski izračunava cijena obroka po gostu i ukupno (materijalni trošak) i uspoređuje sa iznosom priznanja. Također se dobiva i lista potrebnih namirnica i njihovog stanja na zalihi temeljem čega šef kuhinje zna da li mu nešto nedostaje.

Putem plana i unosom podataka o željenoj marži se vrši i kalkulacija i izračun prodajne cijene za nestandardne proizvode (svečane večere, bankete,…).

Zaprimanje i izdavanje artikala i ambalaže

 • Zaprimanje (ulaz) sirovina i ambalaže putem internih i eksternih primki
 • Prijelaz artikala i ambalaže s jednog na drugo MT i otpis
 • Supstitucija (zamjena) artikala
 • Izrada cjenika, eksternih narudžbi, otpremnica i povrata
 • Izdavanje (izlaz) hrane i pića koje može biti u namirnicama ili proizvodima
 • Izrada i naplata računa

 
Ulaz/izlaz artikala i ambalaže je grupa programa koji se upotrebljavaju u svakodnevnom radu gastro knjigovodstva. Sastoji se od programa ažuriranja materijalno-financijskog stanja kroz dokumente (ulaz, prijelaz, izlaz, otpis, zamjena) i programa za listanje popisa dokumenata ili pojedinih dokumenata.

 

Dnevni obračun i izvještaji

Dnevni obračun materijalnog i financijskog ulaza i izlaza, zaliha, cijena artikala i ambalaže
Izrada gastro žurnala za dan ili razdoblje
Praćenje zaliha po mjestima troška i ukupno
Lista nedostatnih namirnica na nivou objekta i po mjestima troška dobivena na temelju min. potrebnih zaliha
Prikaz minimalnih i trenutnih zaliha namirnica po mjestima troška
Lista troškova po obrocima i po danima
Lista početnog stanja, ulaza, izlaza te razlika po inventuri i konačnog stanja namirnica
Lista za knjiženje ukupnog iznosa, ulaza, izlaza i inventure
Dnevno i periodično listanje ulaza i izlaza namirnica i artikala za mjesto troška
Kartica artikla
Liste obračuna PDV-a i poreza na potrošnju
Menadžerski izvještaji

 
Programi dnevnog obračuna preračunavaju ulazne nabavne cijene artikala u prosječne ponderirane nabavne cijene kojima se obračunavaju dokumenti izlaza. Istovremeno se materijalno-financijski zadužuju i razdužuju MT za sve ulaze, prijelaze, izlaze i otpise po izrađenim dokumentima, zaključno sa zadnjim datumom dnevnog obračuna. Dnevni obračuni mogu se pokretati za jedan dan ili za razdoblje.

Ambalaža

 • Ažuriranje ambalaže i veze između ambalaže i artikla
 • Prijelaznice, povratnice i inventura ambalaže
 • Količinsko praćenje ambalaže po mjestima troška
 • Zaliha po dobavljaču
 • Praćenje zaliha ambalaže i kartica ambalaže

Inventure, kalkulacije, izvještaji, analize

Inventura artikala i ambalaže
Lista za upis i listanje upisanog inventurnog stanja
Preračun inventure u namirnice, izračun prosječnih cijena, knjiženje inventurnih razlika i ažuriranje zaliha
Lista obračuna inventure mjesta troška
Lista inventurnih razlika po prodajnim cijenama; Lista obračuna poreza na manjkove i otpise
Ažuriranje prodajnih cijena namirnica; Ažuriranje kalkulativnih grupa i izračun prodajne cijene
Prikupljanje a’la carte prometa sa POS kasa u svrhu obrade izlaza i analize podataka
Analiza a’la carte prodajnih cijena, prihoda, marži, PDV-a, troškova, poreza na potrošnju po raznim kriterijima (grupe artikala, artikli, mjesta troška, konobari, vrijeme, …)
Analiza pansiona po raznim kriterijima (načini potrošnje, grupe artikala, artikli, mjesta troška,…)

 
Obračun inventure artikala izvršava preračun podataka svodeći sve podatke na namirnice. Preračun se vrši prema podacima o rastavu sirovina (ako je podatak u unosu inventure izražen u sirovinama) ili prema podacima o sastavu proizvoda (ako je podatak u unosu inventure izražen u proizvodima). Istovremeno se vrši izračun inventurnih razlika.

Ostalo

Ažuriranje akcija i asortimana akcija.
Definiranje pravila knjiženja za USALI izvješćivanje.
Definiranje pravila knjiženja za automatsku izradu temeljnice za knjiženje u glavnu knjigu.
Temeljnice se mogu ispisati ili dobiti u elektronskom obliku.

 


misH GAS - proizvodi

misH GAS - izlaz artikala

 

misH GAS - otpremnice


misH GAS - otpis artikala

 

misH GAS - pregled zurnala


misH GAS - analiza prometa


Opcionalni moduli uz GAS

GAT modul za praćenje prodaje trgovačke robe

GAT modul je prvenstveno namijenjen praćenju restorana i šankova koji uz gastro robu prodaju i trgovačku robu tipa cigarete, sladolede i sl. Međutim može se koristiti i na ostalim mjestima koja prodaju manji asortiman trgovačke robe kao npr. prodaja razglednica na recepcijama i mjenjačnicama, suvenirnice i sl.

MISH POS modul (blagajnička kasa)

MISH GAS se standardno povezuje sa MISH POS aplikacijom preko koje se prati a’la carte izlaz. Iz GAS se na POS šalje asortiman proizvoda sa cijenama a sa POS se u GAS šalje ostvareni promet.

MISH KPP – Ključni pokazatelji poslovanja za GAS

Omogućavaju grafički prikaz ključnih pokazatelja poslovanja odjela hrane i pića.

DW – GAS – Skladište podataka odjela hrane i pića