MISH DOM - hotelsko domaćinstvo

“Hotelsko domaćinstvo” je aplikacija namijenjena podršci rada djelatnika odjela domaćinstva (sobarice, nadzornice, domaćice, kućni majstori voditelji održavanja) smještajnih objekata.

Aplikacija omogućuje bolju organizaciju rada odjela domaćinstva te ju je osim na desktop računalima, moguće po potrebi koristiti i na mobilnim uređajima, čime se djelatnicima na terenu omogućuje pregled vlastitih zadataka i direktna komunikacija s ostalim djelatnicima/odjelima (praćenje stanja čistoće i zauzetosti smještajnih jedinica i zajedničkih prostora, prijave kvarova i praćenje njihovog rješavanja, praćenje statusa izgubljenih predmeta…).

misH-DOM-ekrani

Osnovne funkcije:

Inicijalizacija

Definiranje i unos matičnih podataka potrebnih za rad s aplikacijom, a omogućeno je i preuzimanje matičnih podataka od vanjskih sustava (REC), kao i naknadne sinkronizacije.

Čišćenje

Definiranje statusa čišćenja i zauzetosti smještajnih jedinica i čišćenja zajedničkih prostora u objektu.

Održavanje

Prijava, dodjeljivanje i praćenje rješavanja pojedinih kvarova, zadataka i zahtjeva u smještajnom jedinici ili zajedničkom prostoru.

Minibar

Praćenje potrošnje minibara, uključujući pregled potrošnje po smještajnim jedinicama i direktno upisivanje stanja za pojedinu smještajnu jedinicu.

Izgubljeno/nađeno

Vođenje evidencije pronađenih (izgubljenih) predmeta u pojedinoj smještajnoj jedinici.

Posudbe

Vođenje evidencije posuđenih predmeta gostima objekta ili vanjskim strankama.

Pranje rublja

Vođenje evidencije o rublju koje je gost predao na pranje.

Izvještaji

Mogućnost pregleda korisnih informacija za analizu rada i planiranje resursa u obliku različitih grafičkih prikaza i tablica. Ovisno o tipu djelatnika koji koristi aplikaciju, različiti tipovi djelatnika imaju uvid u odgovarajuće izvještaje, uz mogućnost filtriranja i sumiranja podataka.
Kontrolna ploča aplikacije prikazuje grafikone trenutnog stanja objekta, a neki od dostupnih izvještaja za module “Čišćenje” i “Održavanje” navedeni su u nastavku.

Izvještaji za modul “Čišćenje”

grafikon ukupno očišćenih smještajnih jedinica po vrsti čišćenja i djelatniku/djelatnicima
grafikon prosječno utrošenog vremena po tipu SJ, vrsti čišćenja i djelatniku/djelatnicima
tablica utrošenog vremena za dodijeljene SJ i dane s djelatnikom, vrstom čišćenja i normom

Izvještaji za modul “Održavanje”

grafikon prijava po statusu prijave i objektu
grafikon utrošenog vremena/ili broja prijava po vrsti servisa
grafikon prosječnog vremena za obradu prijava po vrsti servisa
grafikon ukupnog i prosječnog vremena za otklanjanje kvarova po djelatniku
tablica utrošenog vremena po prijavama za vrste servisa
tablica utrošenog materijala po djelatnicima


dom_ciscenje

dom_djelatnici


dom_odrzavanje


dom_izvjestaji


dom_pronadeno


dom_izgubljeno


Opcionalne veze

MISH REC – upravljanje prodajom i recepcijom

Omogućeno je preuzimanje podataka o statusima iz MISH REC i slanje ažuriranih statusa unutar DOM aplikacije natrag u REC.