Povratak u Prolog

Danas je “in” multiparadigmatsko programiranje, tj. istovremeno korištenje više programskih jezika, koji pripadaju različitim paradigmama (objektnoj, funkcijskoj, logičkoj…), ili korištenje programskih jezika koji pokrivaju više paradigmi.
No, i logička paradigma je (ponovno) sve zanimljivija.

SAŽETAK

Danas je “in” multiparadigmatsko programiranje, tj. istovremeno korištenje više programskih jezika,
koji pripadaju različitim paradigmama (objektnoj, funkcijskoj, logičkoj…), ili korištenje programskih jezika koji pokrivaju više paradigmi (npr. Scala je potpuni objektni, i djelomično funkcijski programski jezik). Najčešće se danas koristi mješavina objektnih i funkcijskih paradigmi.
No, i logička paradigma je (ponovno) sve zanimljivija. Logičko programiranje je visoko deklarativno i nezamjenjivo za određene klase programskih problema.
U predavanju se podsjećamo na programski jezik Prolog. Prikazujemo i jedan primjer, koji je autor napravio prije više od 20 godina – program koji u manje od 100 redaka programskog koda “zna” derivirati funkcije jedne varijable.