Postoji li samo jedna “ispravna” arhitektura web poslovnih aplikacija

Rad sadrži osvrt na temu korištenja adekvatne arhitekture te mogućih problema i pitanja prilikom kreiranja web poslovnih aplikacija.

SAŽETAK

Često postoji razlika u razmišljanjima između informatičara koji su radili poslovne aplikacije nad bazama podataka u klijent-server arhitekturi i informatičara koji su preskočili klijent-server arhitekturu i počeli raditi s web aplikacijama.
Prvi su obično (ali ne uvijek) skloni pisanju koda (i) u bazi, a drugi bazu podataka često (ali ne uvijek) gledaju kao “crnu kutiju”, koja treba poslužiti samo za spremanje podataka, dok sva poslovna logika treba biti na strani aplikacijskog servera.
Ima i puno drugih pitanja. Autor je mišljenja da treba razmotriti konkretne potrebe. Ova će se pitanja razmatrati (i) kroz Oracle ADF alat.