NFC – Da li i kako?

SAŽETAK

Tehnologija NFC komunikacije sve je više prisutna, a sljedeći rad posvećen je upravo toj temi.
Što je to NFC, koje su sličnosti i razlike NFC-a u odnosu na RFID te na koji način se koristi u Java aplikacijama?

Još jedno vrlo važno pitanje se nameće uz ovu temu, a to je: Kako se u praksi riješava problem sigurnosti?