Mrav i med na prizmi i valjku – verzija 2

Nakon zanimljivog koncepta matematičke igre u kojoj je potrebno utvrditi: “Koji je najkraći put između mrava i kapljice meda?”, autor nailazi na još matematičkih tajni…

Pokazuje se da na kvadratnoj i trokutnoj prizmi ponekad postoje dva puta koja su kraća od “očitog” puta. Ali, samo jedan je minimalni.

Kako izabrati pravi put?