Mobilna fiskalna blagajna za Android

SAŽETAK

Prema podacima IDC-a iz maja 2013, Android OS je na kraju prve četvrtine 2013 godine držao 75% tržišta pametnih telefona i tableta a koji sve više postaju uređaji za profesionanu poslovnu upotrebu. Razvojem mobilne fiskalne blagajne na Androidu napravili smo aplikaciju koja će nam poslužiti kao primjer razvoja poslovnih aplikacija na Androidu – što je na Androidu dobro, što je loše, koji su bili problemi u razvoju? Kojim smjerom krenuti, koje library-e koristiti, kako aplikaciju testirati, distribuirati, održavati?