MISH uveden u Jadranka kampove

Tokom proljeća 2010., MISH podsustavi PRO i REC, uvedeni su u rad kampova Čikat, Slatina, Baldarin i Bijar poduzeća Jadranka kampovi d.o.o. članici grupe Jadranka d.d. Mali Lošinj.

JADRANKAKAMPOVI