Konkurentno programiranje – Oracle baza, Java, Eiffel

U radu se govori o osnovama konkurentnog programiranja. Konkurentno programiranje nije novost, vuče korijene još iz 60-tih godina prošlog stoljeća, kada se uglavnom primjenjivalo kod operacijskih sustava.

SAŽETAK

Prvo se daje prikaz konkurentnosti u Oracle bazi – naime, PL/SQL i JVM u bazi izravno ne podržavaju konkurentno programiranje, ali konkurentnost se neminovno javlja na razini rada sa transakcijama. Zatim se ukratko prikazuje konkurentnost u operacijskim sustavima, hardverska podrška konkurentnosti, pa sinkronizacijski algoritmi i mehanizmi. Zatim se prikazuje konkurentno programiranje u Javi verzije 1 – 4. Posebno se navode nove mogućnosti u Java verzijama 5, 6, 7. Na kraju se daje drugačiji pristup konkurentnom programiranju u OOPL jeziku Eiffel – SCOOP (Simple Concurrent Object-Oriented Programming).