KAKO SPRIJEČITI “ZAČARANI KRUG”

Rješavanje određenog tipa poslovnih pravila u Oracle bazi podataka

SAŽETAK

U radu je prikazano kako se u Oracle bazi podataka može spriječiti pojava “začaranog kruga” (zatvorene petlje) u podacima koji imaju stablastu strukturu, i to bez pomoći klijentskog programa ili programa na aplikacijskom serveru (dakle, rješenje je u cijelosti na strani baze).
Prikazano je rješenje za jednokorisnički rad i za višekorisnički rad. Za rješenje u višekorisničkom radu koristi se (naša) simulacija “ROLLBACK TO SAVEPOINT ponašanja” u okidaču baze, koja (simulacija) koristi kvazi-udaljene procedure (lokalne procedure koje se pozivaju kao da se nalaze na drugoj bazi).