Kako (ne) koristiti objektno-relacijske mogućnosti Oracle DBMS-a

Kasnih 80-tih i ranih 90-tih godina prošlog stoljeća počeli su se pojavljivati prvi objektni DBMS sustavi, a kasnih 90-tih prvi objektno-relacijski DBMS sustavi.

SAŽETAK

Danas skoro svi RDBMS proizvodi imaju prefiks “O”, tj. predstavljaju se kao ORDBMS (objektno-relacijski DBMS), podržavajući (barem neke) objektno-relacijske mogućnosti definirane u SQL:1999 i SQL:2003 standardu.
No, poznati znanstvenik na području relacijskog modela i relacijskih sustava, C. J. Date, napisao je u svojoj knjizi “Database in Depth” (2005, str. 32): “After all, the whole point of an “object/relational” system is precisely that we can have attribute values in relations that are of arbitrary complexity. Perhaps a better way to say it is this: a proper object/relational system is just a relational system with proper type support – which just means it’s a proper relational system, no more and no less.”.
U radu se prikazuju objektno-relacijske mogućnosti Oracle 11g (i 10g) DBMS-a i daju se preporuke na koji bi se način te mogućnosti trebale koristiti (također, na koji način se ne bi trebale koristiti !) u skladu s Dateovim radovima.