Kada Oracle naredba nije serijabilna?

SAŽETAK

Oracle transakcija standardno NIJE serijabilna, jer je default ISOLATION LEVEL READ COMMITED.
Ako želimo da transakcija bude serijabilna, moramo eksplicitno navesti SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE.
Za razliku od transakcije, Oracle SELECT i DML naredbe standardno JESU serijabilne (statement-level read consistency).
To znači da naredba ne vidi ništa što je nastalo nakon njenog početka, čak i kad je COMMIT-irano.
U predavanju će se pokazati izuzeci, koji mogu stvoriti nekonzistentnost podataka.