Java paralelizacija

SAŽETAK

Tema je usporedba rada Executora u odnosu na ForkJoin framework, na jednom jednostavnom primjeru.
Prvo se daje kratak prikaz mikroprocesora i Java konkurentnog programiranja.
Zatim se prikazuju oba programska koda i prikazuje rezultat izvođenja sa različitim parametrima (broj Java dretvi i zadataka).