Informacijski sustav za cjelovito upravljanje hotelskim poduzećem

Sveobuhvatan, integralan softver za planiranje i upravljanje poduzećem postao je preduvjet uspjeha i konkurentske prednosti svakog pa time i hotelskog poduzeća.

Sveobuhvatan softver znači da obuhvaća sve segmente poslovanja hotelskog poduzeća. Integralan podrazumijeva da su svi segmenti sustava međusobno maksimalno integrirani. Svi odjeli i procesi u poduzeću koriste iste izvore i podatke / informacije, međusobno ih dijele i nema višestrukog unosa istih podataka/informacija.

Iz tog razloga, činjenica je da je takav softver vrlo rijetka “zvjerka” na svjetskom tržištu.

Na tržištu postoje vrhunski softveri za pojedine segmente poslovanja (planiranje, prodaju, upravljanje odnosa sa kupcima – CRM). Zatim, upravljanje financijama, ljudskim resursima (HRM), lancem nabave i skladištenja (SCM), proizvodnjom, hranom i pićem, poslovnu inteligenciju (BI) i sl.

Primjer takvih “svjetski poznatih” softvera koji pokrivaju samo jedan (uglavnom uski) zaokruženi segment poslovanja poduzeća su npr. Fidelio i Hogatex (fokusirani su na prodaju i recepciju).

Pokazalo se da je kupovina međusobno nekompatibilnih parcijalnih softverskih rješenja i pokušaj njihovog spajanja u cjelovit i integralan sustav često jalov posao.
Iz tih razloga se na tržištu unazad nekoliko godina pojavio i tzv. ERP softver.

ERP (Enterprise Resource Planning)

ERP, odnosno, Enterprise Resource Planning, označava jedinstven softver koji obuhvaća cjelovito poslovanje poduzeća.
Međutim, svi svjetski poznati ERP softveri i veliki (globalni) igrači (SAP, Oracle, Epicor,…) su se usredotočili uglavnom na trgovačka i proizvodna poduzeća. Unutar toga pretežno su fokusirani na diskretnu tj. komadnu proizvodnju te na interno poslovanje.

Uobičajeno je da ERP softver pokriva segmente poslovanja počevši od zaprimanja upita i narudžbe kupca, preko naručivanja dobavljačima, proizvodnje i skladištenja robe do izdavanja i naplate proizvoda kupcima, a sve praćeno uskom povezanošću sa financijama i računovodstvom te ljudskim resursima.

Naravno da svako hotelsko poduzeće ima sve te poslovne procese (proizvodnja je u segmentu kuhinje tj. hrane i pića). Međutim, hotelsko poslovanje ima specifičnosti u koje se nitko od velikih igrača nije (još) upuštao, a manji igrači se nisu uspjeli globalno nametnuti.

Specifičnosti hotelskog poslovanja

Specifičnosti hotelskog poduzeća vezane su za ključni “proizvodni” proces hotelskog poduzeća tj. cijeli skup poslova oko prodaje, pružanja i praćenja usluga smještaja i boravka gosta te ostalih usluga (kongresne, wellness, sport, animacija, kamping,…).

Osim tog, nazovimo ga internog segmenta poslovanja, za ostvarenje efikasnosti hotelskog poslovanja bitan je i cijeli niz procesa koji su usko povezani sa nazovimo ga eksternim (tuđim) sustavima i/ili uređajima.

Osim uobičajenog povezivanja s kupcima i dobavljačima, bankama i sl. cjelovitost poslovanja hotelskog poduzeća podrazumijeva i povezivanje “poslovnog” softvera s telefonskim centralama, key card, pay card, PAY TV i raznim drugim sustavima i uređajima (kod nas posebne prohtjeve imaju MUP i sustav turističkih zajednica).

MISH_struktura

Sva ta kompleksnost hotelskog poduzeća kao i njihov relativno mali broj i profiti u odnosu na broj, veličinu i profite trgovačkih i proizvodnih poduzeća u svijetu, uvjetovali su nedostatak takvih cjelovitih softverskih rješenja za hotelijerstvo.

Specifičnost situacije u Hrvatskoj, od osamostaljenja nadalje, je ta da je rat i prelazak na tržišne principe uništio veliku većinu proizvodnih poduzeća i postavio visoka očekivanja od turizma.

To je uvjetovalo da je nekoliko poduzeća u Hrvatskoj proizvelo i na tržište plasiralo vrlo kvalitetne i neuobičajeno sveobuhvatne softvere za cjelovito planiranje i upravljanje hotelskim poduzećem (ERP).

Najrašireniji među njima, softver koji se koristi u više od 200 smještajnih objekata u Hrvatskoj je MISH 2000. MISH je zajednički proizvod poduzeća Istra Informatički Inženjering d.o.o. iz Pule i Login d.o.o. iz Rijeke.

S jedne strane. nalaze se parcijalna i teško primjenjiva rješenja uvjetima poslovanja u Hrvatskoj, Fidelio, Hogatex i sl. A s druge strane su za hotelijerstvo glomazni, (pre)skupi i također necjeloviti ERP sustavi tipa SAP, Oracle i sl.
Iz svega navedenog, može se zaključiti da bi se vlasnici i uprave hotelskih poduzeća trebali okrenuti Hrvatskim rješenjima koja daju daleko veći i brži povrat na investirano (ROI).

MISH-2000

Davor Brenko, dipl.ing.

“Ugostiteljstvo i turizam, 9 / 2005”