Ima neka loša veza (priča o in-doubt distribuiranim transakcijama)

U radu se prikazuje kako dolazi do in-doubt transakcije i kako ju riješiti.

SAŽETAK

Najlakše i najbolje je raditi sa centraliziranim bazama podataka. Međutim, ponekad u praksi moramo raditi sa distribuiranim bazama podataka. Tada često koristimo replikaciju, sinkronu ili asinkronu. Sinkrona replikacija predstavlja jednu vrstu distribuirane transakcije, no, distribuirana transakcija nam u distribuiranoj bazi podataka često treba i izvan replikacije. Distribuiranu transakciju podržava dvofazni protokol potvrđivanja transakcije, ili (kraće) dvofazni commit protokol (two phase commit protocol). Taj protokol omogućava da se distribuirana transakcija konzistentno izvrši i kod povremenih padova komunikacijskih veza (ili/i servera koji sudjeluju u distribuiranoj transakciji). Nažalost, ponekad su veze (ili serveri) tako loše da se distribuirana transakcija nađe u nedoumici (in-doubt) i tada moramo ručno intervenirati.