Hoteli Makarska

Tokom proljeća 2008. MISH sustav je uspješno uveden u hotele Makarska

MISH sustavom su pokriveni svi ključni poslovni procesi Hotela Makarska (upravljanje poduzećem i kontroling, upravljanje: prodajom, nabavom, financijama i računovodstvom, kadrovima i plaćama, recepcijskim poslovanjem hotela, hranom i pićem,…).

hotelimakarska