Thalassotherapia Opatija, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju