miniREC

Izrađena aplikacija mREC za male smještajne objekte.