Biometrijski sustavi – greške i ranjivosti

Biometrija je fascinantno znanstveno i inženjersko područje, koje koristi znanja iz različitih drugih područja, kao što su biologija, matematička statistika, forenzika, psihologija, sigurnost i dr.

SAŽETAK

U radu se daje prikaz biometrije neovisan od tehnologije, a naglasak se daje na greške i ranjivosti općeg biometrijskog sustava. Prvo se daju neki osnovni pojmovi iz područja biometrije. Dalje se prikazuje biometrijski sustav kao sustav za obradu podataka. U nastavku se prikazuju statističke osnove biometrije, pa biometrijska verifikacija i identifikacija. Na kraju se daje prikaz ranjivosti biometrijskog sustava.