Biometrijski sustavi – greške i ranjivosti

SAŽETAK

Biometrija je fascinantno znanstveno i inženjersko područje, koje koristi znanja iz različitih drugih područja, kao što su biologija, matematička statistika, forenzika, psihologija, sigurnost i dr. U radu se daje prikaz biometrije neovisan od tehnologije, a naglasak se daje na greške i ranjivosti općeg biometrijskog sustava. Prvo se daju neki osnovni pojmovi iz područja biometrije. Dalje se prikazuje biometrijski sustav kao sustav za obradu podataka. U nastavku se prikazuju statističke osnove biometrije, pa biometrijska verifikacija i identifikacija. Na kraju se daje prikaz ranjivosti biometrijskog sustava.

 
SUMMARY

Biometry is a fascinating scientific and engineering field which uses knowledge from a number of diverse scientific fields, such as biology, mathematical statistics, forensics, psychology, security etc.This paper shows biometry independent from technology and emphasizes the flaws and faults of the general biometric system. First we familiarize with general terms from this field. Later is shown biometric system as system for data processing. Then, statistical basis of biometry as well as verification and identification. System faults are shown at the end.