Benchmarking hrvatskog hotelijerstva

Nakon gotovo godinu dana ozbiljnih priprema, potkraj studenoga 2010. službeno je pokrenut projekt Benchmarking hrvatskog hotelijerstva (BHH).

Nositelj projekta Benchmarking hrvatskog hotelijerstva (BHH) je Fakultet za menadžment u hotelijerstvu i ugostiteljstvu iz Opatije, a partneri su:

  • Udruga poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske (UPUHH), koja je zadužena za promociju projekta među svojim članicama, i
  • Istra informatički inženjering (III) d.o.o. iz Pule, koji je zadužen za tehničku podršku projekta.

Cilj projekta je da se na razini hotelijerstva Hrvatske uspostavi jednoobrazni sustav mjerenja i usporedbe rezultata poslovanja hotela, kao što je praksa u većini nama konkurentskih zemalja.

Ključni pokazatelji poslovanja za usporedbu

Definirana su tri skupa ključnih podataka i pokazatelja poslovanja hotela koji će se uspoređivati, a bazirani su na svjetskom standardu Uniform System of Accounts for the Lodging Industry verzije 10.

1. skup ključnih pokazatelja poslovanja pratit će se na dnevnoj razini
(npr. noćenja, dolasci, prihodi po ključnim odjelima i sl.).

2. skup podataka pratit će se na mjesečnoj razini
(u osnovi sumirani podaci s dnevne razine uz dodatak troškovne strane po odjelima i podataka o zaposlenosti).

3. skup podataka pratit će se na polugodišnjoj ili godišnjoj razini
(npr. bilanca stanja, zadovoljstvo gostiju, zadovoljstvo zaposlenika, motiviranost…).

Hoteli koji se priključe BHH sustavu svoje će podatke unositi putem Web-a ili dostavljati u elektronskom obliku u BHH centralnu bazu podataka. Zatim će putem posebnog sustava izvješćivanja, koristeći Internet i web, menadžeri hotelskih poduzeća imati uvid u to kako se kreću pokazatelji poslovanja njihovih hotela u odnosu na najveće i najniže vrijednosti ostalih hotela u sustavu, s time da niti jedan hotel neće moći vidjeti izvorne podatke drugog hotela.

U pilot fazi projekta, koja traje do kraja 2011. godine, bit će uključeno dvadesetak hotela iz osam turističkih poduzeća.

 

Davor Brenko, dipl.ing.

“Ugostiteljstvo i turizam, 10-11/2010”