ARM arhitektura napreduje – no postoje izazovi

Procesori ARM ISA arhitekture ne koriste se više “samo” za mobitele i tablete, nego i za serverska računala, te laptop / desktop računala.

SAŽETAK

Procesori ARM ISA arhitekture ne koriste se više “samo” za mobitele i tablete, nego i za serverska računala (pa i superračunala), te laptop / desktop računala.
I Apple je kod Macintosh računala prešao sa Intel arhitekture na ARM arhitekturu. Veliki izazov kod tog prelaska bio je – kako omogućiti da se programski kod pisan za Intelovu ISA arhitekturu, izvršava na procesoru M1 koji ima ARM arhitekturu.
Općenito, želja je da se programi pisani za jednu ISA arhitekturu mogu sa što manje napora izvršavati na računalima koja imaju drugačiju ISA arhitekturu. Problem je u tome što različite ISA arhitekture mogu imati dosta različite memorijske modele.